langpl langen

Kontakt

EUROHANSA Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8, 24-100 Puławy Poland

centrala: +48 81 887-44-14

Siedziba firmy

EUROHANSA Sp. z o.o.
ul. Letnia 10-14, 87-100 Toruń

NIP: 712-015-10-01
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000165838

Kapitał zakładowy: 3.750.492,00 PLN

Dział handlu i marketingu

wewn. 14, 15

Dział exportu

e-mail: eksport@eurohansa.com.pl

Dział zakupów

wewn. 23

Dział produkcji

wewn. 23

Dział jakości

661 999 599

Dział księgowości

wewn. 26

langpl langen